Kontakt

ENERGODATA s.r.o. Košice
Jantárová 30
040 01 Košice
Telefón:
ENERGODATA s.r.o. Košice
Jantárová 30
040 01 Košice
Telefón:
Napíšte nám
Výrobná prevádzka:
Družstevná 22
044 42 Rozhanovce
Fakturačné údaje:
IČO: 31 664 776
IČ DPH: SK2020481078
DIČ: 2020481078
Oddiel: sro, vložka č.: 2483/V
Bankové spojenie:
IBAN: SK54 0200 0000 0000 8560 3512
Kontakt na pracovníkov spoločnosti Energodata s.r.o. Košice:
Ing. Andrej Kmec
riaditeľ - prokurista
Telefón: +421 905 905 016
Ing. Juraj Jevin
technická podpora
Telefón: +421 918 939 700
Ekonomický úsek:
Kontakt na pracovníkov spoločnosti ELEKTROPROJEKT, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice:
Ing. Andrej Kmec ml.
riaditeľ - prokurista
Telefón: +421 915 944 002
E-mail: kmec@elp.sk
Ing. Andrej Kmec
hlavný inžinier projektov
Telefón: +421 905 905 016
Ekonomický úsek:
Navštívte nás
...tešíme sa na Vašu návštevu